ข่าวประชาสัมพันธ์

4 เมษายน 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB เพื่อสร้างสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวและใช้ในการรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา บุตรหลานของบุคลากร มจพ. และชุมชน  มีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งใช้ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นสื่อกลางที่จะช่วยสร้างการจดจำตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green KMUTNB

เกณฑ์การตัดสินโครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด 

1. การออกแบบต้องเป็นการสร้างสรรค์ จากการวาดหรือสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำภาพใดมาตกแต่ง และจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่มีการเผยแพร่ หรือเป็นที่รู้จักมาแล้วหรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีการทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ การสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

2. ผู้เข้าประกวดเป็นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

3. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) ให้ทำการออกแบบในอริยาบทต่างๆของสื่อสัญลักษณ์ ท่าตรง 3 ภาพ คือภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านหลัง

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ดิจิตอล ทั้งแบบ Vector และ Bitmap นามสกุล .AI, .PSD, .PDF, .JPEG, .PNG เป็นต้น ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ขนาด 1 หน้า A4 ท่า 3 ท่าจะอยู่ใน A4 ทั้งหมด หรือว่า 1 ท่าต่อ A4

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้อง Export ไฟล์ต้นฉบับเป็น JPEG ขนาด 800x800 PX เพื่ออัพโหลดผ่านทางเฟสบุ๊กและเวปไซด์

6. ผลงานที่ส่งแล้วจะถูกรวบรวมนำขึ้นเฟสบุ๊ก Green KMUTNB ตั้งต่วันที่ 1  พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปเพื่อเริ่มนับผลโหวต

7. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบและขอสงวนลิขสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

แนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์,การสื่อความหมายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว Green KMUTNB อย่างยั่งยืนความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ,ความจดจำและความเด่นชัด,ความเหมาะสมในการใช้งานได้จริง การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดและประกาศผลการตัดสิน 

เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2561 – 5 พฤษภาคม 2561

เปิดให้ร่วมโหวตระหว่างวันที่ 1 – 13 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

มอบรางวัลวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

รางวัลการประกวด 

รางวัลชนะเลิศ                                เงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัล Popular Vote                        เงินรางวัล 10,000 บาท

กติการางวัล popular Vote คิดคะแนนจาก ติดแฮทแท็ก โดย 1 Like =1 คะแนน 1 Share =1 คะแนน Share พร้อมติดแฮทแท็ก #GreenKMUTNB = 2 คะแนน โดยผู้ร่วมกิจกรรมโหวต ต้องตั้งค่าการ Share เป็น Public จากนั้นนำผลงานที่มีคะแนนโหวต 5 อันดับแรกให้กรรมการพิจารณาตัดสินให้คะแนน โดยคิดคะแนนจากผลโหวตทางเฟสบุ๊ก GreenKMUTNB 90% และคะแนนจากกรรมการ 10%  ปิดโหวตวันที่ 13 พฤษภาคม 2561  เวลา 12.00 น.

การสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานพร้อมสอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมล admin.green@op.kmutnb.ac.th หรือ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเฟสบุ๊ค   Green KMUTNB  หรือทางโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1418,1166,2091  มือถือ 095-253-9467

พัทธนันท์/ข่าว

เอกลักษณ์/ข้อมูล

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก