ข่าวประชาสัมพันธ์

4 เมษายน 2561

มจพ.วิทยาเขตระยองร่วมกับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการตรวจเช็ครถมั่นใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง

มจพ.วิทยาเขตระยองร่วมกับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการตรวจเช็ครถมั่นใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง 

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร. จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการตรวจเช็ครถมั่นใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง" และได้รับเกียรติจาก นายอรุณ  วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย อบจ.ระยอง Mr. Chen Ce กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ระยอง และว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อบริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรี ให้กับประชาชนผู้ใช้รถก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัย ทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ ได้พัฒนาทักษะจากการปฏิบัติงานจริง และนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการการตรวจเช็คสภาพรถเพื่อให้มีสมรรถนะพร้อมใช้ในการเดินทางไกลในช่วงเทศกาลโดยมีทีมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง พร้อมด้วยครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ มาร่วมให้บริการ และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจเช็คสภาพจาก บริษัทสยามมิชลิน จำกัด โดยตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น ระดับน้ำมันเบรก ระดับน้ำมันเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเกียร์ ระบบไฟ แตร สายพานต่างๆ โดยทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้มาใช้บริการทราบว่ารถแต่ละคันมีปัญหาอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหากต้องขับขี่ในระยะทางไกล ซึ่งนอกจากการตรวจสภาพรถแล้ว ยางรถยนต์เป็นอีกปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างพาหนะกับพื้นผิวถนน จึงเน้นให้ผู้ขับขี่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการดูแลรักษายางรถยนต์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการขับขี่ เมื่อพบข้อบกพร่องสามารถแก้ไขก่อนการเดินทางได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. นิคมพัฒนา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 

พัทธนันท์/ข่าว

อ.สถาพร/ข้อมูล 

 

มจพ.วิทยาเขตระยองร่วมกับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการตรวจเช็ครถมั่นใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก