ข่าวประชาสัมพันธ์

9 เมษายน 2561

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ข่าวสด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 28

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ข่าวสด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 28

อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เพื่อร่วมปลูกป่า บูรณะวัด และส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และเพื่อสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบรอบ 27 ปี ก้าวสู่ปีที่ 28 ทั้งนี้ มจพ. ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข่าวตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหนังสือพิมพ์ข่าวสด คุณฐากูร บุนปาน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารหนังสือข่าวสด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

กรรทวรรณ/ภาพ 

 

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ข่าวสด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 28

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก