ข่าวประชาสัมพันธ์

11 เมษายน 2561

มจพ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย”

มจพ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย” 

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย  อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานงานพิธีสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ มจพ. ประจำปี 2561 กิจกรรมในงานประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำบุญผ้าป่าสร้างศาลาปฎิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) พิธีแห่พระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร มจพ. พร้อมทั้งร่วมเล่นน้ำสนุกสนานกับประเพณีสงกรานต์บริเวณ “ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย” ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มจพ.เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณระหว่างอาคารวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) และอาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

ประจักษ์เวช,สมเกษ,ชัยอนันต์,ศศิกัญญา/ภาพ

 

มจพ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย”

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก