ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มกราคม 2561

นักศึกษา มจพ. ไอเดียเลิศสร้างแอปฯ ร้านคาเฟ่ผ่านสมาร์ทโฟน ‘ไลฟ์สไตล์’รูปแบบการใช้ชีวิตธุรกิจออนไลน์

 

ผลงานวิจัย เรื่อง “แอปพลิเคชั่นช่วยจัดการร้านคาเฟ่” ModernLight Café application for manage café    ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม ( ITI ) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี   การันตีรางวัลจาก Startup Thailand League 2017 : Khon kaen  ได้รับรางวัลเป็นทุนสนับสนุนบ่มเพาะและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจเริ่มต้น และ Finallist การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 “National Software Contest 2017” โดยได้รับรางวัล ทุนสนับสนุนโครงการโปรแกรมประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ( Mobile Application ) ประเภท นิสิต นักศึกษา เป็นผลงานแอปพลิเคชั่นที่ใช้งบประมาณน้อย  ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก เจ้าของร้านสามารถจัดการร้านค้าด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่น ดูออเดอร์บนมือถือได้ทันที และสร้างโปรโมชั่น ๆ ได้ตลอดเวลา เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์หรือ รูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อทำธุรกิจออนไลน์  มันเวิร์คสุดๆ กับความสามารถแอปพลิเคชั่นช่วยจัดการร้านคาเฟ่

นายศราวุธ เล่าให้ฟังว่า Modernlight Café  แอปพลิเคชั่นสำหรับช่วยจัดการร้านคาเฟ่ ได้แนวคิดมาจากร้านประเภทคาเฟ่ที่เคยไปใช้บริการ และจากการสังเกตพบว่า  ในปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านประเภทนี้มากขึ้น จะมานั่งรับประทานอาหารพร้อมกับการเล่นมือถือสมาร์ทโฟน  เป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ที่มักจะเป็นไปในลักษณะ 'ที่ไหนก็ได้' อาจเพราะด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและพบว่า ถ้าเจ้าของร้านต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขเมนูอาหาร หรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ทางร้านต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในจัดทำเมนูอาหารและโปรโมชั่น ทางผู้จัดจึงได้คิดทำสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงร้านคาเฟ่ และลูกค้าเข้าด้วยกันผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งก็คือ “แอปพลิเคชั่น”นั่นเอง จึงเกิดแนวคิดในการจัดทำแอปพลิเคชั่นดังกล่าวสำหรับช่วยจัดการร้านคาเฟ่  แนวคิดนี้จะมีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือเจ้าของกิจการให้สามารถบริหารจัดการร้านได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของ Smartphone อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อช่วยเจ้าของร้านในการจัดการร้านค้าประเภทคาเฟ่   เพิ่มช่องทางในการโปรโมทร้านค้าประเภทคาเฟ่  รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการร้านค้าประเภทคาเฟ่

ลักษณะเด่นของงานแอปพลิเคชั่น ModernLight  จะเป็นการพัฒนาและออกแบบระบบ  โดดเด่นมีความแตกต่างและได้เปรียบจากคู่แข่งอื่น ๆ 4 ข้อ ดังนี้

1. Inexpensive เริ่มต้นใช้แอปพลิเคชั่นด้วยราคาหลักร้อย ทำให้ร้านค้าที่เพิ่งเริ่มธุรกิจหรือร้านที่ยังมีทุนในการดำเนินธุรกิจไม่มากก็สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการร้านได้

2. Ease of use ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก เจ้าของร้านสามารถจัดการร้านค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ

3. Just have a smartphone ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถจัดการ

ข้อมูลต่าง ๆ ภายในร้านได้ ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องติดตั้ง Server

4. Anybody can ordering ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพนักงานก็สามารถสั่งอาหารได้ แอปพลิเคชั่น

ModernLight Café มีความยืดหยุ่น แตกต่างจากแอปพลิเคชั่นอื่นที่จะต้องเป็นเฉพาะพนักงาน หรือลูกค้าเพียงอย่างเดียวที่สามารถสั่งอาหารได้

 

          การออกแบบและพัฒนา เริ่มต้นจากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจร้านคาเฟ่ ปัญหาที่พบ และเทคโนโลยีของระบบที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชั่นช่วยจัดการร้านคาเฟ่  หลังจากนั้นจึงได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  โดยได้ออกแบบให้ Modernlight Café สามารถทำงานได้บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ android เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป และมีเว็บ backend ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ  เมื่อได้พัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชั่นตามที่ได้วางไว้  เช่น โปรไฟล์ร้านที่สามารถตกแต่งได้ด้วยตนเอง  การเพิ่มเมนู เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนราคา  การเช็ครายการอาหารที่สั่งบนมือถือ  ไม่ว่าจะเป็นสั่งที่โต๊ะ  เวลาที่สั่ง  หรือข้อมูลอาหารที่สั่ง  คือสามารถสั่งอาหารได้ทันที โดยไม่ต้องรอพนักงาน ตลอดจนการสร้างโปรโมชั่นใหม่ๆ  เป็นต้น  เมื่อได้ทดสอบและแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่องจนกระทั่งแอปพลิเคชั่นเสร็จสมบูรณ์  จึงได้นำแอปพลิเคชั่นไปให้ร้านคาเฟ่ได้ทดลองใช้เพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาแอปพลิเคชั่นตามลำดับ ผลที่ได้คือสมบูรณ์แบบที่ทุกๆ อย่างสามารถบริหารจัดการร้านผ่านมือถือได้ทันที

            ประโยชน์การใช้งานวิจัย สามารถต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชั่น ModernLight Café เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้จัดการร้านอาหารได้อีกด้วย และในอนาคตเราจะนำแอปพลิเคชั่น ModernLight Café เข้าสู่ตลาดร้านคาเฟ่ ซึ่งในปัจจุบันยังมีร้านคาเฟ่อีกมากที่ยังไม่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการร้าน ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสดีที่ ModernLight Café จะได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยให้เจ้าของร้านคาเฟ่สามารถจัดการร้านค้าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   เช่นเดียวกันสินค้าออนไลน์  จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ช่วยลดปัญหาต่างๆ ออกไปได้มาก ซึ่งปัจจุบันห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ก็ต่างหันมาทำออนไลน์ช้อปปิ้งกันหมดแล้ว เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการสามารถเลือกซื้อได้ง่ายๆ จากสมาร์ทโฟน ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าเสียโอกาสต่างๆ ได้มากทีเดียว  ซึ่งการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ModernLight Café นี้ เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์หรือ รูปแบบการใช้ชีวิตในยุคนี้จริงๆ นับว่าเป็นธุรกิจที่อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และกระแสสังคมได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการร้านได้ก็จะเกิดขึ้นตามมา โดยไลฟ์สไตล์อันสมบูรณ์แบบสำหรับ คนยุคใหม่กับแอปพลิเคชั่น ModernLight Café

สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี   โทรศัพท์ 0-3721-7300-4

 

 

ขวัญฤทัย  ศรีวัฒนพล ข่าว/ภาพ


นักศึกษา มจพ. ไอเดียเลิศสร้างแอปฯ ร้านคาเฟ่ผ่านสมาร์ทโฟน ‘ไลฟ์สไตล์’รูปแบบการใช้ชีวิตธุรกิจออนไลน์

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก