ข่าวประชาสัมพันธ์

9 มกราคม 2561

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์มติชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 41

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์มติชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 41

อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ในโครงการแบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง พร้อมทั้งแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบ 40 ปี ก้าวสู่ปีที่ 41 ทั้งนี้ มจพ. ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข่าวตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารของหนังสือพิมพ์มติชน คุณฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัทมติชน จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

พัทธนันท์/ข่าว

กรรทวรรณ/ภาพ

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์มติชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 41

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก