ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มกราคม 2561

ผู้บริหาร มจพ. สัมภาษณ์รายการ “HEART TALK WITH TIN” ประเด็น การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร มจพ. สัมภาษณ์รายการ “HEART TALK WITH TIN” ประเด็น การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

                    ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ HEART TALK WITH TIN ในประเด็น ขยะวาระแห่งชาติ การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นประเด็นเรื่องการกำจัดขยะเป็นศูนย์ การกำจัดขยะด้วยเตาเผาไร้มลพิษ การใช้พลังงานทดแทน เช่นการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย จากโครงการต้นแบบ มจพ. วิทยาเขตระยอง รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยซึ่งทำให้ มจพ. ได้รับรางวัลด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก โดยมีคุณทิน โชคกมลกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล TNN24 ช่อง 16 ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561   

พัทธนันท์/ข่าว

กรรทวรรณ/ภาพ

https://youtu.be/yowLZn79nL0


ผู้บริหาร มจพ. สัมภาษณ์รายการ “HEART TALK WITH TIN” ประเด็น การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก