ข่าวประชาสัมพันธ์

31 มกราคม 2561

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

มจพ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับเทศบาลตำบลเสาธงหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง สถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง และสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่

          ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน นายโสภณ  ฉิมช้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง พ.ต.ท. พนม วงษ์สุวรรณ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ พ.ต.ท.ชัฐพงษ์ ดวงดี สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่สามารถบริหารจัดการระบบเมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกด้าน เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกัน โดยการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เป็นผู้ประสานงานโครงการกับทั้ง 4 องค์กร หลังจากเสร็จพิธี คณะผู้บริหารของทั้ง 4 องค์กร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ Smart Pole ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ในการนี้มีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของทั้ง 4 องค์กร พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

พัทธนันท์/ข่าว

ศศิกัญญา,สมเกษ/ภาพ

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก