ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2561

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร.ณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมลงนามเป็นพยาน

          ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามดังกล่าว  ณ ห้องประชุม C-07 ชั้น 9 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ - ข่าว 

ชัยอนันต์  สุริยนต์ – ภาพ 

พัทธนันท์-Upload

 

 

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก