ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มิถุนายน 2561

นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. บันทึกเทปโทรทัศน์รายการชีวิตชีวา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. บันทึกเทปโทรทัศน์รายการชีวิตชีวา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

          กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำนายวรุฒ กฤษรุ่งเรือง และนายสิทธิศรณ์ เกษรสมบูรณ์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เจ้าของผลงานระบบช่วยนำทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รางวัลเหรียญเงินจากการนำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ร่วมให้สัมภาษณ์บันทึกเทปโทรทัศน์รายการชีวิตชีวา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ณ บริษัทสาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด  โดยมี คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

สิรวิชญ์/ภาพ 

 

นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. บันทึกเทปโทรทัศน์รายการชีวิตชีวา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก