ข่าวประชาสัมพันธ์

10 พฤษภาคม 2561

ศ.ดร. อรรถกร เก่งพล ให้สัมภาษณ์ NBT World การพัฒนาหลักสูตร ป.โทเป็น TH Industry 4.0

 

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร เก่งพล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. บันทึกเทปรายการ Thailand Today  สำนักข่าว  กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ  (NBT World)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผู้ดำเนินรายการคือ นางกุสุมา โยธาสมุทธ โดยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  2561 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์ได้เป็นผู้ขอทุนวิจัยจาก European Union (EU) ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับสมัครนักศึกษาได้ในปี  2565  เป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่เน้นเพื่อทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 4.0 ได้รับทุนวิจัยครั้งแรกในประเทศไทยจาก EU เป็นหลักสูตร ระดับปริญญาโทเป็น TH Industry 4.0 และเพื่อการประชาสัมพันธ์การพัฒนาหลักสูตร Masters Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry MSIE 4.0

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร เก่งพล  มอบของที่ระลึกและกระเช้าเพื่อขอบคุณทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) รายการ Thailand Today 

ออกอากาศในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.30 น. และสามารถรับชมรายการ Thailand Today ได้หลายช่องทาง ประกอบด้วย  1. ช่อง NBT World (Thaicom – 6 ระบบ C band) เผยแพร่ที่สถานีโทรทัศน์  ช่อง Dr.tv 168  Mono 29 201  สถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network (TGN)  และสถานีโทรทัศน์ประจำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ APV  2. Set-top box (กล่องรับสัญญาณ) เผยแพร่ที่ GMMz   Channel 202  True Visions  Channel 196   PSI Channel 264  เป็นต้น  3. NEW MEDIA รับชมผ่านเว็บไซต์  http://thainews.prd.go.th/en รับชมผ่าน Facebook.com/nntnews  รับชมผ่าน Youtube ไปที่ช่อง NBT WORLD   รับชมผ่าน Application “NBT WORLD” บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

 

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ


ศ.ดร. อรรถกร เก่งพล ให้สัมภาษณ์ NBT World การพัฒนาหลักสูตร ป.โทเป็น TH Industry 4.0

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก