ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2561

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ระดับ 3 ดาว ในเขตจังหวัดชายแดนไทย-ลาว

***  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ระดับ 3 ดาว ในเขตจังหวัดชายแดนไทย-ลาว

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก