ข่าวประชาสัมพันธ์

8 ตุลาคม 2561

มจพ. ร่วมรณรงค์โครงการ “ลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้งด้วย Ecolife Application”

 มจพ. ร่วมรณรงค์โครงการ ลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้งด้วย Ecolife Application” 

          ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ให้การต้อนรับนักแสดง คุณนุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และคุณท๊อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากรจากบริษัท คิด คิด จำกัด เพื่อร่วมรณรงค์ "แอปปลิเคชั่นลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ECOLIFE app" ตามโครงการ งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อถ่ายทอดและสร้างความตระหนักให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกับเชิญชวนอาจารย์ น้องๆ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ปฏิเสธไม่ใช้ขยะพลาสติกไม่ว่าจะเป็น ถุงพลาสติก-หลอดพลาสติก-แก้วพลาสติก-ช้อนส้อมพลาสติก โดยก่อนหน้านั้นได้เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงการลดขยะพลาสติก แนะนำแอปปลิเคชั่น Ecolife รวมทั้งเข้าพบและแสดงความขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในมหาวิทยาลัย ณ โรงอาหารอาคาร 40 ปี มจพ. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2561

พัทธนันท์/ข่าว

เอกลักษณ์/ข้อมูล-ภาพ

มจพ. ร่วมรณรงค์โครงการ “ลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้งด้วย Ecolife Application”

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก