ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ตุลาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.จัดเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ กรณีช่วยเหลือ 13 นักฟุตบอล ทีมหมูป่าอะคาเดมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.จัดเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ กรณีช่วยเหลือ 13 นักฟุตบอล ทีมหมูป่า อะคาเดมี

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ กรณีการช่วยเหลือ 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า อะคาเดมี บริเวณถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กล่าวรายงานพร้อมทั้งให้การต้อนรับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมเสวนา นาวาเอก ศุภชัย ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (หน่วยซีล) ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ หัวหน้าชุดปฎิบัติภารกิจ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล (CASME) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. อาจารย์ สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณปาลวัฒน์ ประทุมวงษ์ หัวหน้าทีมโดรน จากบริษัท พีเอดับเบิ้ลยู เทคโนโลยี จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นผู้ดำเนินรายการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาได้เรียนรู้และตระหนักถึงผลประโยชน์ของเทคโนโลยีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีจิตอาสา รวมถึงการคิดค้นและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมตลอดจนการได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับการกู้ภัย การเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับพื้นที่เกิดเหตุจริง และการยกย่องผู้ใช้วิชาชีพในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. สโมสรโรตารี่ ภาค 3350 บริษัท พีเอดับเบิ้ลยู เทคโนโลยี จำกัด บริษัทดิจิตอลโฟกัส จำกัด บริษัท เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) บริษัท เคพีไอ อินโนเวชั่น จำกัด ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

พัทธนันท์/ข่าว 

อัมพร,เบญจพร/ภาพ 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.จัดเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ กรณีช่วยเหลือ 13 นักฟุตบอล ทีมหมูป่าอะคาเดมี

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก