ประกาศมหาวิทยาลัย

11 มกราคม 2556

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

 

ตรวจรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกที่นี่

http://regis.kmutnb.ac.th/bundit/GrandName.html

 

----------------------------------------------------------------

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก