หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ธันวาคม 2555

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSSเพื่องานวิจัย

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย  ขึ้นในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 สำหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนผ่านทางลิงค์  http://training.icit.kmutnb.ac.th/course_index.php

 

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSSเพื่องานวิจัย

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก