หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2555

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดอบรมหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556

ดูรายละเอียดได้ที่ http://training.icit.kmutnb.ac.th/course_index.php

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดอบรมหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก