หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กันยายน 2557

เปิดให้บริการเพิ่มเติม ! GoogleApp และ DreamSpark สำหรับนักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 54-57

ประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน Microsoft Dreamspark

สำหรับนักศึกษารหัส 54-57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

( ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )

**********************************************

      นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้ง 3 วิทยาเขต ตั้งแต่รหัส 54 - 57 สามารถเข้าใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยรวมถึง KMUTNB Cloud App
ที่เป็นบริการ ของ Google Apps for Education ได้โดยการเข้าเว็บไซต์ http://webmail.kmutnb.ac.th
โดยชื่อบัญชีผู้ใช้งานคือ s ตามด้วย รหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th
(เช่น s5603012340041@email.kmutnb.ac.th)  
รหัสผ่านคือ s ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน  
เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกนักศึกษาจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

       ในการนี้นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน Microsoft Dreamspark ได้ผ่านเว็บไซต์http://icit.kmutnb.ac.th/download.php และเลือก Microsoft DreamSpark Premium จากหัวข้อโปรแกรม ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ต่างๆ ของ Microsoft เพื่อการเรียนการสอนได้อีกด้วย เช่น Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft Visio 2013 และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย  โดยคำเชิญเพื่อเข้าใช้งาน Microsoft Dreamspark จะจัดส่งไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ตามข้างต้น รายละเอียดเพิ่มเติมและคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับโครงการ Microsoft Dreamspark สามารถอ่านได้ที่http://icit.kmutnb.ac.th/dreamspark.php

 

โดยการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งยกเลิกบัญชี Microsoft Dreamspark สำหรับ บัญชี @stdmail.kmutnb.ac.th และ @ms.kmutnb.ac.th

        หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.กรุงเทพ หรือ ชั้น 6 อาคารสิรินธร มจพ.ปราจีนบุรี

ข่าว - สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.


 

เปิดให้บริการเพิ่มเติม ! GoogleApp และ DreamSpark สำหรับนักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 54-57

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก