หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 มิถุนายน 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าพัก ณ.ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ภาคการเรียนที่ 1/2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าพัก ณ.ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ภาคการเรียนที่ 1/2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าพัก ณ.ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ภาคการเรียนที่ 1/2560

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก