มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากร
หน้าแรก > Research_backup > Research Article > สูตรเครื่องดื่มน้ำถั่วขาวผสมโปรไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต
สูตรเครื่องดื่มน้ำถั่วขาวผสมโปรไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต
News Date24 ตุลาคม 2561

สูตรเครื่องดื่มน้ำถั่วขาวผสมโปรไบโอติก ประกอบด้วย น้ำถั่วขาวที่ผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติก Lactobacillus plantarum TISTR 2075 น้ำถั่วขาว และน้ำเชื่อม และมีกรรมวิธีการผลิตโดยนำน้ำสกัดจากถั่วขาวที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วมาเติมเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติก Lactobacillus plantarum TISTR 2075 เข้มข้น 5 เปอร์เซนต์ (โดยปริมาตร) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้น้ำสกัดจากถั่วขาวที่หมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติก จากนั้นนำไปผสมกับน้ำถั่วขาวที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว และเติมน้ำเชื่อม จะได้เครื่องดื่มน้ำถั่วขาวผสมโปรไบโอติกที่สามารถรับประทานได้

  •  ชื่อผู้ประดิษฐ์   ผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร,น.ส.จรรยาวรรณ สัตย์ซื่อ,น.ส.สุรีย์พร นิยมรัตน์,น.ส.ณีรนุช ถึกไทย,น.ส.ยศวดี จำปาแก้ว
  •  หน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  •  เบอร์โทรภายใน  
  •  Email