ขอเชิญชวนชาว มจพ. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคมนี้