มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วิดีโอเกี่ยวกับ มจพ.
ทรู ผนึก พระจอมเกล้าฯ PEA นำร่องใช้มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะใน EEC l TNN News ข่าวเช้า