ขอเชิญชวน ชาว มจพ. แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคมนี้