มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วิดีโอเกี่ยวกับ มจพ.
มจพ. เตรียมส่งดาวเทียม KNACKSAT-2 ขึ้นสู่วงโคจร