มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
Change Display :
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
 

Bachelor of Engineering (B.Eng) 4 years 

Automotive  Engineering Technology
Refrigeration and Air-conditioning Engineering Technology
Aircraft Maintenance Engineering Technology

Bachelor of Industrial Technology (B.Ind.Tech.) 2-3 years

Power Technology

Bachelor of Engineering (M.Eng) 4 2 years

Energy Engineering Technology
Automotive and Energy Engineering Technology

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Energy Engineering Technology