มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนั
โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
News Date14 พฤศจิกายน 2565
โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (X-DBR) สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ https://bid.kmutnb.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ชั้น 4  คุณปัญชิกา บุญทับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3510, 3818
LINE : https://lin.ee/jozU3Rs  E-mail : bhrd@bid.kmutnb.ac.th 

ข่าว/ภาพ พัชราพร คาบเพชร์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม