มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประชาสัมพันธ์กิจกกรรมออนไลน์ Australia-Indonesia in Conversation: Managing COVID-19 & Post-Pandemic Challenges
News Date12 กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์กิจกกรรมออนไลน์ Australia-Indonesia in Conversation: Managing COVID-19 & Post-Pandemic Challenges