มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
News Date18 พฤศจิกายน 2564
มหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรผ่านทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยผู้นสนใจสามารแสกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดและลงทะเบียน


ข้อมูลข่าวโดย ธรรมปพน บุญทัน
(ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)