มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่างประเทศออนไลน์ การสมัครรับทุน MICH และ AiQuSci โดยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญี่ปุ่น
News Date03 ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลัย University of Electro-Communications (UEC) ประเทศญี่ปุ่น จะจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาออนไลน์ เพื่อแนะนำขั้นตอนการสมัครโครงการ MICH และ AiQuSci สำหรับรอบการสมัครเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยโครงการ MICH และ AiQuSci เป็นการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
MICH
http://www.fedu.uec.ac.jp/en/future_students/mich/
AiQuSci
http://www.fedu.uec.ac.jp/en/future_students/aiqusci/

กำหนดการจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)
ลิงค์เข้าร่วมกิจกรรม

https://uec-tokyo.zoom.us/j/99966317509...
Meeting ID: 999 6631 7509
Passcode: 0631411226

ข้อมูลข่าวโดย ธรรมปพน บุญทัน
(ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)