มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมออนไลน์ Webinar PHC Siam Mobility Program (จัดกิจกรรมวันที่ 10 พ.ค. 65)
News Date09 พฤษภาคม 2565
สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จะจัดกิจกรรมออนไลน์ Webinar เพื่อแนะนำโครงการ PHC Siam Mobility Program ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและฝรั่งเศส โดยอาจได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นเวลาสองปี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการดังกลาวได้ ตาม QR Code ในโปสเตอร์