มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICO 2023 หมดเขตลงทะเบียน 19 ก.พ. 66
News Date21 ตุลาคม 2565
ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานและร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ICO 2023 จัดระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ G Hua Hin Re ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ