มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม Green Summit 2022 และ Peace Summit โดย Humanitarian Affairs Asia
News Date17 มิถุนายน 2565
Humanitarian Affairs Asia จะจัดโครงการ Green Summit 2022 และ Peace Summit 2023 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม และสร้างแรงบันดาลใจ โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครตรงไปยังโครงการ โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง