มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันโครงการ ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE) 2023 (หมดเขต 28 เม.ย. 2566)
News Date09 มีนาคม 2566