มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (ปิดรับสมัคร 28 ก.พ. 65)
News Date21 ธันวาคม 2564
Guanghua School of Management มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่ลิงค์ต่อไปนี้ www.studyatpku.com โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 28 กุภาพันธ์ 2565

ข้อมูลข่าวโดย ธรรมปพน บุญทัน
(ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)