มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ทุนต่างประเทศ ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022/2023
News Date11 พฤศจิกายน 2564
รัฐบาลออสเตรียประกาศจะให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022/2023 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์ต่อไปนี้

https://www.grants.at

ข้อมูลข่าวโดย ธรรมปพน บุญทัน
(ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)