มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล โดย Universitat Leipzig ประเทศเยอรมนี (หมดเขตรับสมัคร 11 ส.ค. 65)
News Date11 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล โดย Universitat Leipzig ประเทศเยอรมนี (หมดเขตรับสมัคร 11 ส.ค. 65)