มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship หมดเขตรับสมัคร 11 พ.ค. 65
News Date25 เมษายน 2565
รัฐบาลอินเดียประกาศเปิดรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565