มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ทุน Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships (หมดเขตรับสมัคร 14 ก.ย. 65)
News Date10 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัครทุน Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยเป็นการให้ทุนเต็มจำนวนแก่นักศึกษาหลังระดับปริญญาเอกเพื่อทำวิจัยในยุโรป

โดยจะมีการจัดสัมนาออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลและแนะนำการสมัครทุนดังนี้
"Understanding the MSCA PF Call 2022" จัดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
"Tips & Tricks for a strong proposal" จัดในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
"Matchmaking with European host institutions" จัดในวันที่ 24, 25 และ 30 พฤษภาคม 2565

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยแสกน QR Code ในโปสเตอร์