มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย หมดเขตรับสมัคร 16 ก.ค. 65
News Date29 มิถุนายน 2565
กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการอุดมศึกษา ประเทศมาเลเซีย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย โดยมีกำหนดหมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2565