มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2022 (หมดเขตรับสมัคร 24 พ.ค. 65)
News Date25 เมษายน 2565
สำนักงานโครงการทุน ASEM-DUO Fellowship Programme ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อรับคัดเลือกรับทุน DUO-Sweden 2022 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2565