มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์โครงการ GTCC Workshop on "Green Hydrogen in Thailand" (https://app.glueup.com/event/gtcc-workshop-on-green-hydrogen-in-thailand-in-phuket-56887/)
News Date10 มิถุนายน 2565