มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์โครงการ KMUTNB Leadership Camp 2024: 21st Century Skills for Global Citizen หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค. 67
News Date20 พฤษภาคม 2567
ขอเชิญชวนนักศึกษา มจพ. ระดับปวช. - ปริญญาตรี สัญชาติไทย สมัครเข้าร่วมโครงการ KMUTNB Leadership Camp 2024: 21st Century Skills for Global Citizen ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมมีรูปแบบให้นักศึกษา มจพ. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาชาวต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย ชั้นนำนานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม รับจำนวนจำกัด 20 คน (คัดเลือกโดยการ สัมภาษณ์ online ภาษาอังกฤษ) หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567