มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ Webinar แนะนำการศึกษาต่อฝรั่งเศส จัดโดยสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
News Date01 ธันวาคม 2564
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส จัด Webinar เพื่อแนะนำการศึกษาต่อในประเทศสฝรั่งเศส ขั้นตอนการสมัคร และทุนการศึกษา ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยแสกน QR Code

ข้อมูลข่าวโดย ธรรมปพน บุญทัน
(ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)