มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Virtual Conference - RI2C2022
News Date05 สิงหาคม 2565

มจพ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Virtual Conference - RI2C2022


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C2022) ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานรวมกว่า 200 บทความ วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ทาง https://www.ri2c-2022.com

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวเปิดการประชุม และศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานานานาชาติ RI2C 2022 ผ่านแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual Conference ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก 4 วิทยากรชั้นนำระดับนานาชาติ ร่วมเวทีบรรยายพิเศษ

  • Dr. Sadayuki Sato

Director Engineering Division of YASKAWA ELECTRICS (THAILAND) CO., LTD.

Topic: Trend of research and development on inverter drive technology “Power electronics and Motor control”

  • Prof.Dr. Surin Khomfoi 

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand

Topic: Thailand EV Infrastructure: Are we ready ?

  • Prof.Dr.-Ing. Edmund Haberstroh 

RWTH Aachen University, Germany

Topic: Trends in Rubber and Plastics Manufacturing Technology

  • Prof.Dr. Sakdirat Kaewunruen

University of Birmingham, UK

Topic: Railway research and innovation for global challenges} and the benchmarking for excellence

พร้อมด้วยการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบปากเปล่าจากหลากหลายนักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ใน 3 หัวข้อหลัก Innovative Materials Engineering (iME) Innovative Electricals and Electronics (iEE) และ Innovative Sustainable Science (iSS) รวมกว่า 200 การนำเสนอ ร่วมด้วยการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation ที่ https://www.ri2c-2022.com/poster.aspx ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตลอด 1 ปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี