มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากร
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวบุคลากร > รศ.ดร.นิพนธ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง"ศาสตราจารย์"
รศ.ดร.นิพนธ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง"ศาสตราจารย์"
News Date09 พฤศจิกายน 2561
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์        ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 

รุ่งนภา/ข่าว