มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (2560)
มจพ. รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (2560)
News Date28 ตุลาคม 2560
ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2559 (พ.ศ. 2560)  ในวันพฤหัสบดีที่ 9  พฤศจิกายน  2560 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,900 ราย โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
วันฝึกซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) 
          วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560–วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
วันถ่ายภาพหมู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
          วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560  เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
วันฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) เวลา 06.00-18.00 น.
          วันอังคารที่ 7  พฤศจิกายน 2560 
วันพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) 
       วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 06.00-18.00 น. (ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1630 - 1633, กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ต่อ  1121, 1166, 2091 
 
รุ่งนภา/ข่าว