มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559
มจพ. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559
News Date21 ตุลาคม 2560
มจพ. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
  1. H.E. Dr. h. c. Peter prügel ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา  วิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  2. Univ. Prof. Dr. –Ing. Habil. Lothar Kroll ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
  3. Dr. h. c. Chen Bin ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091  หรือ www.kmutnb.ac.th  ดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามเอกสารแนบ
 
 รุ่งนภา/ข่าว