มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) บางซื่อ กรุงเทพฯ
มจพ. ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) บางซื่อ กรุงเทพฯ
News Date20 ตุลาคม 2560
มจพ. ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) บางซื่อ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทุกท่าน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00-24.00 น. ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์  โดยจัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและประชาชนทุกท่านที่ไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์  และ มจพ. มีบริการรถรับ-ส่ง จากหน้ามหาวิทยาลัย ไปยังประตูทางออกด้านหลังตึกTGDE เพื่อเดินทางไปยังวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) รวมทั้งจัดกลุ่มจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญทุกท่านร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091, 1175
 
รุ่งนภา/ข่าว