มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > บรรยากาศ มจพ.วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4
บรรยากาศ มจพ.วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4
News Date18 ตุลาคม 2560
บรรยากาศ มจพ. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 
           ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 213 ปี ( 18 ตุลาคม 2560)  เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ในการนี้ มจพ.วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี นำโดยคณะผู้บริหามหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขต คณาจารย์ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษาร่วมจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง 
พัทธนันท์/ข่าว  
ชัยอนันต์,สมเกษ,ประจักษ์เวช,ศศิกัญญา/ภาพ