มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ.รับมอบลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS RMI Global Ventures company
มจพ.รับมอบลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS RMI Global Ventures company
News Date18 ตุลาคม 2560
มจพ. รับมอบลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS จาก  RMI Global Ventures company
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับมอบลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS จาก ดร.ธนา ทุมมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด และเป็นตัวแทน บริษัท Kingsoft office software จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนาซอฟแวร์เอกสาร WPS จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบโปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS(Education Version) จำนวน 31,000 ลิขสิทธิ์ รวมมูลค่า 40,300,000 บาทให้กับ มจพ. วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำวิจัยต่อไไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติและทีมงานบริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด เข้าร่วมในพิธีรับมอบลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์ฯ  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
พัทธนันท์/ข่าว      สมเกษ/ภาพ