มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > บรรยากาศ มจพ. จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี
บรรยากาศ มจพ. จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี
News Date16 ตุลาคม 2560
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 ณ วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำปัจจัยร่วมบริจาคสมทบทุนปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด ซึ่งทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและมหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป ทั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,926,395 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคทำบุญอันเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ และขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอันชอบ ณ วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 
พัทธนันท์/ข่าว     
อัมพร,สมเกษ/ภาพ