มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ.จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี2560
มจพ.จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี2560
News Date22 กันยายน 2560
มจพ. จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวียนมาบรรจบครบ 213 ปี (18 ตุลาคม 2560) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” จึงกำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
กำหนดการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 
 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
---------------------------------------- 
เวลา 08.00  น.   - ลงทะเบียนบริเวณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ 
เวลา 08.15  น.   - ผู้เข้าร่วมพิธีประจำแถวตามกำหนด
เวลา  08.30 น. - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป กล่าวรายงาน 
  - อธิการบดี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
  - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ นายกสมาคมศิษย์ฯ
- แขกผู้มีเกียรติ และผู้แทนนักศึกษา วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ตามลำดับ
- เสร็จพิธี
  - ขอเชิญผู้เข้าร่วมพิธีร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณลานอเนกประสงค์  
 
หมายเหตุ : การแต่งกายสากลนิยม ไว้ทุกข์, (สุภาพสตรีสวมกระโปรง) 
                สถานศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมพิธี กรุณานำพานพุ่มถวายราชสักการะมาด้วย
 
 
พัทธนันท์/ข่าว